Ardi Roelofs

Mediation en Procesbegeleiding

Voor wie beter in gesprek wil zijn

Welkom bij Ardi Roelofs Mediation en Procesbegeleiding, gespecialiseerd in arbeidsmediation en het coachen van professionals met een uitdagende baan. Ik begeleid mediations voor twee personen en kleine groepen, en coach individuele professionals en intervisiegroepen.

Ben jij een professional en loopt het op je werk niet meer zoals je zou willen, speelt er een lastige kwestie of een conflict, gaat de re-integratie minder soepel dan je verwacht of vraag je je af waar het plezier in je werk gebleven is, dan kan ik je helpen.

Als registermediator werk ik volgens de regels van het MfN (Mediators federatie Nederland). Dit is een beschermde titel en betekent dat ik voldoe aan de jaarlijkse opleidingsvoorwaarden en MfN-kwaliteitseisen. Deze worden getoetst en gemonitord.

Als coach ben ik aangesloten bij  de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) , en gespecialiseerd in leiderschapsvragen, strategische kwesties en loopbaanvragen van seniors in de derde fase van hun loopbaan.

Mediation

Waarom bemiddeling op het werk?

Als ik benaderd word voor een mediation, kost de communicatie inmiddels te veel energie, lukken de gesprekken niet meer of heeft de bedrijfsarts of het UWV het advies voor mediation gegeven.  Ik realiseer me altijd weer dat het een hele stap kan zijn om vervolgens in mediation gaan. Niet alleen omdat het samen naar een oplossing zoeken nou juist zo moeizaam is geworden. Maar zeker ook omdat het vaak gaat over een lastig aspect in het werkende leven; iets wat liever in de schaduw blijft of juist voortdurend je gedachten in beslag neemt. Je hoopt op beter, maar in je achterhoofd speelt een machteloos gevoel er niet uit te komen. Of de energie die het van je vraagt om een andere wending te geven, lijkt op te raken. 

Zeker in gevallen waarin je van elkaar afhankelijk bent, bijvoorbeeld omdat je met elkaar verder wil (of moet) in het werk, is een duurzame  oplossing voor het (dreigende) conflict noodzakelijk. Dat is vaak de reden waarom steeds meer mensen kiezen voor mediation. Het is een constructieve methode voor het oplossen van conflicten.

Als mediator ben ik een neutrale conflictbemiddelaar. Ik neem geen standpunt in maar begeleid jou en jullie samen om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden.

Wat betekent mediation voor jou? 

 • Snelheid: binnen een paar dagen heb ik contact met betrokkenen. Mediations – zo blijkt ook uit landelijke cijfers – zijn gemiddeld binnen 3 maanden afgerond.
 • Acceptatie: er wordt geen beslissing opgelegd, het zijn gezamenlijke oplossingen die je samen maakt. De naleving van gemaakte afspraken blijkt in de praktijk relatief hoog.
 • Balans: je komt beiden aan bod en de aandacht is gelijk verdeeld. De mediator let op evenwicht in de communicatie tussen de partijen.
 • Financieel aantrekkelijk: een mediator kost minder dan wanneer elk van de partijen een advocaat inhuurt; ziektekosten, improductiviteit en emotionele schade worden beperkt.
 • Bereidheid: mediation is alleen mogelijk als je de kwestie opgelost wilt zien. Natuurlijk kun je boos of verdrietig zijn of je gekwetst voelen. Daarachter zal een wil moeten zitten om met elkaar tot een oplossing te komen.

 

Aanpak mediation traject

 • Na een korte toelichting van de aanvrager - vaak een HR adviseur, bestuurder of manager - stuur ik een offerte met aanpak en begroting.
 • Vervolgens heb ik een intakegesprek met iedere deelnemer, al dan niet online.
 • Bij besluit van alle betrokkenen tot mediation, starten we in de eerste bijeenkomst met het ondertekenen van de Mediation Overeenkomst. Hierin staan de belangrijkste regels en afspraken om te trachten de kwestie op te lossen.
 • Dan start de bemiddeling. Mijn vragen en interventies dragen bij aan een verbetering van de communicatie, aan het bij elkaar brengen van oplossingen en aan inzichten in ieders verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt toegewerkt naar een gezamenlijke oplossing, hoe moeilijk dat bij aanvang ook lijkt.
 • De uitkomst van de mediation wordt vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst of een afspraken document.

Coaching

Waarom kiezen voor coaching?

Ik coach mensen die over hun werk of in de samenwerking twijfels houden, vastlopen of dreigen ziek te worden. Door de gesprekken krijg je zicht op waar het je nou eigenlijk om gaat, wat jou tegenhoudt of juist in beweging zet. Zodat je gaat kiezen vanuit kracht en zelf de regie neemt in je werk, loopbaan en levenshouding. Door de procesbegeleiding ontstaat ruimte, elan en energie. Bij een kleine groep doe ik dit in de vorm van intervisie of om de zoveel maanden een intensief gezamenlijk gesprek.

Vanuit loyaliteit, neutraliteit en aandacht benader ik de vraag waarmee je stoeit. Tegelijkertijd stimuleer ik je met scherpe vragen en strategische inzichten om op verschillende manieren het vraagstuk in de ogen te kijken en aan te pakken. Ik doe dat respectvol, geduldig, confronterend en altijd toekomstgericht. Ik breng positieve energie en onverwachte invalshoeken.

Thema’s van coachees

Na ruim 12 jaar ervaring als coach voor professionals met een uitdagende baan of nou juist niet meer zo uitdagende baan, zie ik de volgende thema’s bij coachees:

 • Het gaat wel lekker, maar is er steeds die ene situatie die teveel energie blijft vragen. Of die ene collega.
 • Ik heb die leiderschapsbaan eigenlijk gewoon gekregen en het gaat best goed, alleen ikzelf houd twijfels. Wat heb ik nodig, hoe ga ik om met de verschillende rollen?
 • Als ik eerlijk ben dreig ik in een kringetje rond te blijven draaien, maar met wie kan ik nou zonder schade sparren over deze strategische vraag? Of over die stap?
 • Ik vraag me af of ik over 10 jaar nog wel lekker in deze baan zit, ik wil me meer bewust bezig houden met mijn loopbaan als vijftiger.
 • Hoe neem ik goede stappen naar het einde van mijn werkende bestaan, door corona sta ik er wat anders in merk ik.

 

Aanpak coachings traject

 • Ik start met een kort telefonisch overleg over je vraag. Als ik vermoed dat ik je vraag kan begeleiden,
 • doen we vervolgens een vrijblijvende (online) intake, om je vraag dieper te verkennen. Deze kennismaking is kosteloos.
 • Ik stel vervolgens een offerte op met een plan van aanpak voor het coachingstraject en een strippenkaart als flexibele afsprakenvorm,
 • of beschrijf de intervisie aanpak (bij coachings aanvraag door kleine groep).
 • Ik werk met een mix van face2face ontmoetingen, reflectie opdrachten en consulten via telefoon of videoconference.
 • Afspraken ook mogelijk vóór 9 uur of na 17 uur.

Wie ben ik

Toen ik met mediation in aanraking kwam via een collega, wist ik eigenlijk meteen dat dit iets is wat mij op het lijf geschreven is. Van nature ben ik nieuwsgierig naar andere mensen, ik houd van taal en communicatie en ben een geboren diplomaat. In mijn loopbaan had ik al de ervaring dat mijn empathische, respectvolle en scherp luistervermogen gewaardeerd wordt.  Als prille vijftiger ben ik toen weer gaan studeren.

Achter mediation gaat een bepaald mensbeeld schuil, namelijk dat van de geëmancipeerde mens die zelf over haar of zijn belangen kan beslissen. Enerzijds is mediation het de-escaleren van spanningen, onvrede en conflicten en oog houden voor juridische gevolgen. Anderzijds gaat het om sociale psychologie, (ervarings)kennis die ik als coach al eerder heb ontwikkeld.  Mensen in hun waarde laten en tot hun recht laten komen, en evenwicht en beweging aanbrengen,  is wat mediation en coaching  -hoe verschillend ook- tot een veelzijdig vak maken.

Ik zet me in voor kwesties op het werk. Mediation is een tastbare activiteit in een relatief korte tijdspanne. Gecombineerd met mijn leiderschap skills en coaching vaardigheden kan ik uitstekend bijstaan bij de emotionele en strategische aspecten van de kwestie en de oplossingsrichtingen die in dialoog gaan ontstaan. Daarin ben en blijf ik neutraal, en heb met een meervoudig partijdige blik oog voor allen aan tafel. Als coach hoor ik  mensen vaak al na twee gesprekken zeggen dat ze ruimte gaan ervaren en tools in handen krijgen.

Het is een bewuste keuze om alleen mediations op het gebied van werk te doen. Ik ben bijna 35 jaar zelf in rollen van docent tot teamleider en van projectleider tot adjunct-directeur werkzaam geweest, in onderwijs, kunsteducatie, bij de overheid en een commercieel bureau. De herkenning, de empathische onderlaag, maakt dat ik op een natuurlijke manier met een groot arsenaal aan kennis en ervaring aan het werk kan zijn. En dat blijkt mijn cliënten ten goede te komen, net zoals mijn professionele houding en vanzelfsprekende rust en doortastendheid.

Contact

Heb je nog vragen en wil je contact?

Stuur een email en geef aan waarover je door mij benaderd wil worden. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.
Je kunt ook meteen telefonisch contact zoeken om een eerste indruk te krijgen of ik een geschikte begeleider voor je ben.

Ardi Roelofs M&P werkt conform de Algemene Voorwaarden Privacy Statement

 

Waar vind je mij?

De bijeenkomsten zijn in Utrecht of na overleg in een neutrale ruimte op het werk.

Bezoekadres
Coachhuis
Oorsprongpark 7
3581 ET Utrecht
en locatie bij Utrecht CS

Kantooradres
info@ardiroelofs.nl        
06-10248425

Ardi Roelofs is sinds 2011 zelfstandig MfN-Registermediator, lid van Centrum voor Onderwijsmediation (COM), werkzaam voor bureau Professionele Mediators, buurtbemiddelaar via het Utrechtse Meldpunt Buurtbemiddeling.

Sinds 2006 ben ik werkzaam als procesbegeleider/coach voor diverse opdrachtgevers o.a. Publiek Domein (tot 2018), Topvrouw.nl (tot heden) en in vele kortlopende opdrachten bij overheid, gezondheidszorg en welzijnsorganisaties.  Op Linkedin  vind je uitgebreide informatie over mijn eerdere loopbaan als projectleider, teamleider en afdelingshoofd.